BK-Books.eu » Besprekingen » DAS ERBE DES CHRISTIAN ROSENCREUTZ

Bespreking van...

DAS ERBE DES CHRISTIAN ROSENCREUTZ: Vortraege gehalten anlaesslich des Amsterdamer Symposions 18. – 20. November 1986 : Johann Valentin Andreae 1586 – 1986 und die Manifeste der Rosenkreuzerbruderschaft 1614 – 1616, Amsterdam (In de Pelikaan) 1988, [met personenregister], 288 pp.

Zie de opmerking vooraf.
Ik heb dit boek als geschenk ontvangen na het symposion als gast te hebben bijgewoond – een bijzondere ervaring! Over de totstandkoming van de Fama, de Confessio en de Chemische Bruiloft en de weerklank die zij opriepen is de laatste decennia veel bekend geworden dank zij de inspiratie van de door de heer J. en mevrouw R. Ritman gestichte Bibliotheca Philosophica Hermetica en het onder meer door Dr C. Gilly (bibliothecaris van genoemde bibliotheek) verrichte onderzoek dat geleid heeft tot tal van publicaties.

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- Deze site bevat overblijfselen van afgesloten publieke activiteiten. --- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens op Walcheren. Ik woonde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Mijn oudste persoonlijke vermelding in het telefoonboek was "(Onder)zoeker van de wegen van het hart"; op dit moment zou ik schrijven: "van de verbondenheid - zonder en met woorden - van alle verschijnselen inclusief u en mij". --- Omdat die kwalificatie nogal een aanmatiging is (ik ben immers minstens even verbonden met alles als "apart deel" van alles), verkies ik als aanduiding "Boudewijn Koole - aspirant". Want zolang het einde van "mij" niet in zicht is, kan "ik" moeilijk beweren dat mijn ervaring anders dan als een streven op te vatten is. Dat streven is: laat mij spreekbuis zijn of kanaal waardoor bewustzijn zich ontplooit en verwerkelijkt. Het allerwonderlijkste: met u/ jou die dit nu leest, met u/ jou ben ik nu ook verbonden! En wij samen weer met ...