BK-Books.eu » Besprekingen » DAODEJING (Tau teh tsjing)

Bespreking van...

… Laozi (Lautze), DAODEJING (Tau teh tsjing), Ingeleid en vertaald door Paul Salim Kluwer, Deventer (Ankh-Hermes) 2007, 120pp.

Kernwoorden: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Onder meer op deze pagina:

Inleiding

Het is een klein, handzaam en stevig gebonden boekje. De vertaler, een verzamelaar van vertalingen van de Daodejing en door zijn studie in die vertalingen een leerling van Laozi. De vertaler heeft een vertaling willen maken die recht doet aan de oorspronkelijke tekst, de diepte van de mystieke teksten en die toegankelijk is voor de lezer. Zelf geen sinoloog heeft hij vele vertalingen gebruikt en daarmee een eigen vertaling gemaakt.
Het is een boekje om in je tas of je binnenzak te hebben. Het is een boekje voor de lezers van de DAODEJING om bij de hand te hebben als je op reis bent, om even jezelf de diepte van de teksten te gunnen zonder meteen de grote geannoteerde vertalingen er op na te slaan.
Ik schrijf deze recensie om mensen attent te maken op dit kleine boekje met zijn opmerkelijke inhoud.

Inhoud en functionaliteit

Het boekje geeft een korte introductie over Laozi, Dao en De, de vertalingen en de wijze van vertalen door Paul S. Kluwer. Volgens overlevering is Laozi een ambtenaar en is hij waarschijnlijk geboren in 604 v. Chr. Laozi schreef de teksten toen hem verzocht werd iets van zijn wijsheid na te laten voor hij zich in de bergen terugtrok.
De vertaler licht toe welke inhoud het begrip dao heeft, ook met behulp van samenstelling van het Chinese karakter, “Dao is de oerbron, die ten grondslag ligt aan alle leven … de gang of de stroom van het hoogste Wezen” (p.8,9). Het begrip De wordt door de vertaler uitgelegd als Dao op menselijk niveau. Hij gebruikt een eigen keuze als vertaling: “liefde”. Paul S. Kluwer kiest hiervoor mee op basis van de samenstelling van het Chinese karakter, dat je zou kunnen samenvatten volgens de vertaler als “de weg van het hart’.
Paul S. Kluwer beschrijft hoe hij de pendel heeft gebruikt om in enkele gevallen een keuze te maken voor een bepaalde formulering, daar waar andere vertalingen fundamenteel van elkaar afwijken.
De beide boeken, boek één Dao, met aforisme 1-37 en boek twee De, met aforisme 38-81, worden voorafgegaan door de mooi vormgegeven Chinese karakters.
Het boekje besluit met een literatuuroverzicht, waarbij is aangegeven welke vertalingen veel geraadpleegd zijn door de vertaler.

Beoordeling van het boek

Het boekje is door de aparte kleine vorm en de toegankelijke taal een hebbeding. Ik ben geen kenner van de verschillende vertalingen maar deze vertaling nodigt mij uit tot verder lezen en geeft tegelijkertijd voldoende weer van de taal en de filosofie van de oorspronkelijke teksten. De beelden en de gedachten die de taal van deze vertaler oproepen passen voor mij als leek heel goed. Ik vergelijk dan met bijvoorbeeld XX LAO-ZU, TE-TAO CHING van Professor Robert G. Henricks en eerder gelezen teksten uit XX Tao Te Ching van Stephen Mitchell, Harper & Row, New York 1988.
Het boek is relevant voor lezers die een begin willen maken met het lezen van de Daodejing. Het biedt voldoende inleiding om de teksten te plaatsen in cultuur en tijd en te begrijpen waarom ze zo’n enorme indruk maken. Het biedt ook voldoende verwijzing naar verdere literatuur. Het is handzaam, dus makkelijk mee te nemen. Door de combinatie van dit formaat en de goede inhoud is het ook aantrekkelijk voor lezers die ook andere vertalingen kunnen lezen. De gebruikte taal, met rijm, laat iets zien en beleven van de oorspronkelijke schrijfwijze bedoeld om mondeling over te dragen, een poëtische bedoeling.
Het is bijzonder dat Paul S. Kluwer de pendel heeft gebruikt om soms een keuze te maken in vertalingen, mogelijkheden van begrippen. De pendel werkt dan als ‘de weg van het hart’.

Hoewel er heel veel op de markt is, is dit boekje een waardevolle aanvulling. Het blijft dicht bij de oorspronkelijke teksten, het is ook voor niet-filosofen toegankelijk. Het is een plezier om er in te lezen en in de hand te houden. Het geeft net voldoende achtergrond informatie om de teksten te kunnen duiden en als je dat wilt via dit boekje op zoek te gaan naar meer materiaal.

Nel Knip
31 mei 2007

Back to top

Naar inhoudelijk meest verwante eerstvolgende pagina

Naar chronologisch eerstvolgende pagina

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

Sint Laurens op Walcheren is mijn geboortedorp (1947); mijn ouders waren † Leen Koole en † Suzan (San) Huibregtse; mijn zus is Jopie en mijn broers zijn Wibo en † Rien. Mijn jeugdvrienden waren † Peter Karstanje en Wim Wattel. Nel Knip is mijn levenspartner. Wij wonen in Driebergen na Amsterdam en Tiel. Wij kregen twee kinderen en vier kleinkinderen. Ik werkte als wetenschappelijk medewerker filosofie in Amsterdam, cursusleider religie en samenleving in Driebergen, universitair bibliotheekmedewerker in Amsterdam, Utrecht en Den Haag (KB). Uiteindelijk als vertaler en auteur. Na het gymnasium studeerde ik in Amsterdam theologie (was vier jaar student-assistent bij † prof. Harry Kuitert, VU) en filosofie (hoofdvak metafysica bij prof. Otto Duintjer, UvA; mijn afstudeeronderwerp was de eenheid van de tegenstellingen in de westerse dialectiek speciaal bij Marx en zijn voorlopers). Onder leiding van † prof. Gilles Quispel (UvUtr) promoveerde ik op de visie op de ‘eenheid van man en vrouw’ in het christendom (bij onder meer Jacob Böhme). Ik vertaalde en schreef een aantal boeken (zie in kolom links). Terugkerende thema's vormden de relatie tussen taal, denken en werkelijkheid (filosofisch onder meer bij Wittgenstein, Boehme en het oosterse non-dualisme) en de directe verbanden hiervan met de visies op de man-vrouw-verhouding en alle andere dualiteiten of liever non-dualiteiten via het concept van de eenheid van tegenstellingen in West en Oost, met andere woorden een universeel thema dat ik deels al eerder had ontmoet als onderwerp van mijn doctoraalscriptie. Na onze pensionering zijn Nel en ik onder meer bezig met: onze kleinkinderen, andere contacten, diverse activiteiten en lezen.