BK-Books.eu » Besprekingen » ‘Buddhist Meditation and Personal Construct Psychology’

Bespreking van...

Phouttasone (Pilou) Thirakoul, ‘Buddhist Meditation and Personal Construct Psychology’, paper op de website Serendip, http://serendip.brynmawr.edu/bb/Pilou.html , 1996-7

Vermeldenswaard vanwege het heldere overzicht van soorten meditatie, en vanwege de weergave van belangrijke aspecten van de problematiek inzake de visie op de verhouding van de mens tot de werkelijkheid in het boeddhisme en de westerse psychologie en op de verhouding van deze beide in het algemeen. De weergegeven aspecten zijn precies diegene die verwarring kunnen oproepen als ze niet goed doordacht respectievelijk ervaren zijn; ze zijn dus van groot praktisch belang. Tevens interessante literatuurlijst. N.B. Wanneer men dit paper opzoekt via de zoekmachine Altavista, en vervolgens klikt op ‘Related pages’, komt men interessante andere verwijzingen tegen. De – bredere – website Serendip zelf lijkt ook erg interessant, inzake onder meer bewustzijn, biologie en ethiek.

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens als zoon van Suzan Huibregtse en Leen Koole (mijn zus en broers zijn Jopie, Wibo en † Rien). In 1969 trouwden Nel Knip en ik met elkaar en vormden een gezin waarin Heleen (moeder van Valerie en Michelle) en Hermen (getrouwd met Hanneke; samen vader en moeder van Manou en Tristan) werden geboren. Na Amsterdam woonden wij in Tiel en Driebergen. --- Vanaf 1965 studeerde ik in Amsterdam theologie (was student-assistent bij † prof. Harry Kuitert, VU) en filosofie (hoofdvak metafysica bij prof. Otto Duintjer, UvA; mijn afstudeeronderwerp was de eenheid van de tegenstellingen in de westerse dialectiek speciaal bij Marx en zijn voorlopers). --- Onder leiding van † prof. Gilles Quispel (UvUtr) promoveerde ik op de visie op de ‘eenheid van man en vrouw’ in het christendom (bij onder meer Jacob Böhme). Ik schreef een aantal boeken (zie in kolom links). --- Terugkerende thema's vormden de relatie tussen taal, denken en werkelijkheid (filosofisch onder meer bij Wittgenstein, Boehme en het oosterse non-dualisme) en de directe verbanden hiervan met de visies op de man-vrouw-verhouding en alle andere dualiteiten of liever non-dualiteiten via het concept van de eenheid van tegenstellingen in West en Oost, met andere woorden een universeel thema dat ik deels al eerder had ontmoet als onderwerp van mijn doctoraalscriptie. --- Mijn recente publicaties betreffen de vertaling met commentaar van Jacob Böhmes "Theoscopia" (verlichting; het zien als God), 2019, en de nieuwe inleiding in het denken van Jacob Böhme "Eenvoud en diepgang in en voorbij alle tegenstellingen", 2020. --- Tegelijk is mijn aandacht verschoven ofwel uitgebreid van het hanteren én begrijpen van woorden naar subtiele andere 'tekens' en hun be-teken-is. Of liever naar hoe wij inclusief onze wereld(en) - vice versa - 'ons' vormen en ont-vormen (opkomen, blinken en verzinken) en daarbij tegelijk zowel geheel als tegengestelden zijn, zowel verschillen tonen als de eenheid of eenheden die het zien en vergelijken van 'alles' inclusief onszelf mogelijk maken. Of met de moderne term: wat 'inclusiviteit' en 'inclusief zijn' in [kunnen] houden.