BK-Books.eu » Besprekingen » Boehme

Bespreking van...

Boehme: ‘Een zeer lichte morgenster is opgegaan’, Symposion van het Lectorium Rosicrucianum, Internationale School van het Gouden Rozenkruis, Haarlem (Rozekruis Pers) 2001, 67 pp.

Weergave van drie zeer boeiende lezingen over de spiritualiteit van de geniale gnosticus Jacob Boehme (1575-1624) aangevuld met een Appendix over de door Boehme sterk geïnspireerde Nederlandse dichter en etser Jan Luyken. De sprekers zijn deels zeer goed bekend met het leven en de werken van Boehme en geven allen – soms ook op een of meer secundaire publicaties gebaseerde – betrouwbare historische en soms (de voordracht van P.G. Olsthoorn) zeer inspirerende informatie, geïllustreerd met boeiende toepasselijke citaten. Het boekje bevat verder onder meer enkele interessante illustraties van emblemen uit Luykens werk. Zeer aanbevolen.
Voor een uitgebreidere literatuuropgave en vele andere informaties over Boehme kan men ook op Internet terecht, bijvoorbeeld bij de uitgebreide Jacob Boehme Resources. Of u neemt eens een kijkje in wat ik er over schreef in de samenvatting van mijn proefschrift Androgynie in het Christendom, in het bijzonder bij Jacob Boehme.

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- Deze site bevat overblijfselen van afgesloten publieke activiteiten. --- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens op Walcheren. Ik woonde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Mijn oudste persoonlijke vermelding in het telefoonboek was "(Onder)zoeker van de wegen van het hart"; op dit moment zou ik schrijven: "van de verbondenheid - zonder en met woorden - van alle verschijnselen inclusief u en mij". --- Omdat die kwalificatie nogal een aanmatiging is (ik ben immers minstens even verbonden met alles als "apart deel" van alles), verkies ik als aanduiding "Boudewijn Koole - aspirant". Want zolang het einde van "mij" niet in zicht is, kan "ik" moeilijk beweren dat mijn ervaring anders dan als een streven op te vatten is. Dat streven is: laat mij spreekbuis zijn of kanaal waardoor bewustzijn zich ontplooit en verwerkelijkt. Het allerwonderlijkste: met u/ jou die dit nu leest, met u/ jou ben ik nu ook verbonden! En wij samen weer met ...