BK-Books.eu » Besprekingen » Boehme

Bespreking van...

Boehme: ‘Een zeer lichte morgenster is opgegaan’, Symposion van het Lectorium Rosicrucianum, Internationale School van het Gouden Rozenkruis, Haarlem (Rozekruis Pers) 2001, 67 pp.

Weergave van drie zeer boeiende lezingen over de spiritualiteit van de geniale gnosticus Jacob Boehme (1575-1624) aangevuld met een Appendix over de door Boehme sterk geïnspireerde Nederlandse dichter en etser Jan Luyken. De sprekers zijn deels zeer goed bekend met het leven en de werken van Boehme en geven allen – soms ook op een of meer secundaire publicaties gebaseerde – betrouwbare historische en soms (de voordracht van P.G. Olsthoorn) zeer inspirerende informatie, geïllustreerd met boeiende toepasselijke citaten. Het boekje bevat verder onder meer enkele interessante illustraties van emblemen uit Luykens werk. Zeer aanbevolen.
Voor een uitgebreidere literatuuropgave en vele andere informaties over Boehme kan men ook op Internet terecht, bijvoorbeeld bij de uitgebreide Jacob Boehme Resources. Of u neemt eens een kijkje in wat ik er over schreef in de samenvatting van mijn proefschrift Androgynie in het Christendom, in het bijzonder bij Jacob Boehme.

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens als zoon van Suzan Huibregtse en Leen Koole (mijn zus en broers zijn Jopie, Wibo en † Rien). In 1969 trouwden Nel Knip en ik met elkaar en vormden een gezin waarin Heleen (moeder van Valerie en Michelle) en Hermen (getrouwd met Hanneke; samen vader en moeder van Manou en Tristan) werden geboren. Na Amsterdam woonden wij in Tiel en Driebergen. --- Vanaf 1965 studeerde ik in Amsterdam theologie (was student-assistent bij † prof. Harry Kuitert, VU) en filosofie (hoofdvak metafysica bij prof. Otto Duintjer, UvA; mijn afstudeeronderwerp was de eenheid van de tegenstellingen in de westerse dialectiek speciaal bij Marx en zijn voorlopers). --- Onder leiding van † prof. Gilles Quispel (UvUtr) promoveerde ik op de visie op de ‘eenheid van man en vrouw’ in het christendom (bij onder meer Jacob Böhme). Ik schreef een aantal boeken (zie in kolom links). --- Terugkerende thema's vormden de relatie tussen taal, denken en werkelijkheid (filosofisch onder meer bij Wittgenstein, Boehme en het oosterse non-dualisme) en de directe verbanden hiervan met de visies op de man-vrouw-verhouding en alle andere dualiteiten of liever non-dualiteiten via het concept van de eenheid van tegenstellingen in West en Oost, met andere woorden een universeel thema dat ik deels al eerder had ontmoet als onderwerp van mijn doctoraalscriptie. --- Mijn recente publicaties betreffen de vertaling met commentaar van Jacob Böhmes "Theoscopia" (verlichting; het zien als God), 2019, en de nieuwe inleiding in het denken van Jacob Böhme "Eenvoud en diepgang in en voorbij alle tegenstellingen", 2020. --- Tegelijk is mijn aandacht verschoven ofwel uitgebreid van het hanteren én begrijpen van woorden naar subtiele andere 'tekens' en hun be-teken-is. Of liever naar hoe wij inclusief onze wereld(en) - vice versa - 'ons' vormen en ont-vormen (opkomen, blinken en verzinken) en daarbij tegelijk zowel geheel als tegengestelden zijn, zowel verschillen tonen als de eenheid of eenheden die het zien en vergelijken van 'alles' inclusief onszelf mogelijk maken. Of met de moderne term: wat 'inclusiviteit' en 'inclusief zijn' in [kunnen] houden.