BK-Books.eu » Besprekingen » Berg van de Ziel

Bespreking van...

Gao Xingjian, Berg van de Ziel: Roman, Uit het Chinees vertaald door Anne Sytske Keijser, Amsterdam (Meulenhoff) 2002, 556pp.

Deze grote roman van de Nobelprijswinnaar is een unieke en indrukwekkende leeservaring. Er zit veel meer in dan je na kunt vertellen. Alleen al de melancholie, de liefde, de politieke en maatschappelijke treurnis van het post-Mao tijdperk, en de voortdurende verwijzingen naar de schatten van de geschiedenis en de cultuur van China, vooral de taoïstische, zijn onvergetelijk, net als de natuurbeschrijvingen. Hoe dit boek over 100 jaar gewaardeerd zal worden weet ik niet, maar waardevol is het. Onder andere vanwege de onder de oppervlakte liggende kracht en humor. En dan gaat het ook nog over het ‘schrijven’ zelf (zie hoofdstuk 72). Een begenadigde man, deze auteur, om mee kennis te maken – en met zijn landgenoten en hun geschiedenis.

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- Deze site bevat overblijfselen van afgesloten publieke activiteiten. --- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens op Walcheren. Ik woonde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Mijn oudste persoonlijke vermelding in het telefoonboek was "(Onder)zoeker van de wegen van het hart"; op dit moment zou ik schrijven: "van de verbondenheid - zonder en met woorden - van alle verschijnselen inclusief u en mij". --- Omdat die kwalificatie nogal een aanmatiging is (ik ben immers minstens even verbonden met alles als "apart deel" van alles), verkies ik als aanduiding "Boudewijn Koole - aspirant". Want zolang het einde van "mij" niet in zicht is, kan "ik" moeilijk beweren dat mijn ervaring anders dan als een streven op te vatten is. Dat streven is: laat mij spreekbuis zijn of kanaal waardoor bewustzijn zich ontplooit en verwerkelijkt. Het allerwonderlijkste: met u/ jou die dit nu leest, met u/ jou ben ik nu ook verbonden! En wij samen weer met ...