BK-Books.eu » Besprekingen » Afdalen in je ziel

Bespreking van...

… Alberto Villoldo, Afdalen in je ziel: Helen van verleden en toekomst met soul retrieval, Deventer(Ankh Hermes)2007, 207pp.

Kernwoorden: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Onder meer op deze pagina:

Inleiding

Het boek is een eigentijdse interpretatie van oude healingtechnieken. De schrijver heeft jarenlang, begeleid door een oude Inca, in het Andesgebergte en in het Amazonegebied zich bekwaamd in healingtechnieken, het terughalen van delen van je ziel die verloren zijn gegaan.
Hij heeft jaren gewoond bij de Laika’s waar hij vaardigheden heeft geleerd voor het achterhalen van het noodlot en het weer regie kunnen krijgen over je lotsbestemming. Deze technieken en processen heeft hij aangepast en in een modern wetenschappelijke context geplaatst.
Met hulp van de technieken in dit boek kun je zelf oefenen, op reis gaan om verloren delen van je ziel terug te winnen en als dat is gedaan kun je verder met technieken (meditatieve reizen) om je lotsbestemming te leren kennen.
Het is een boek voor mensen die op zoek zijn, meer willen weten over het waarom wij in dit leven zijn. Een boek voor mensen die inzicht willen krijgen hoe en wat onze ziel is, wie wijzelf zijn en hoe wij richting kunnen geven aan ons leven. Het kan ook een boek zijn voor mensen die kennis willen maken met ‘soul retrieval’. Die er over willen lezen en wellicht zelf oefeningen willen met dit boek als gids, als leidraad.
Mijn recensie is interessant voor lezers, zoals ik, die door dit boek voor het eerst kennismaken met ‘soul retrieval’. Die wellicht in eerdere jaren de boeken van Castaneda hebben gelezen en daar goede herinneringen aan hebben. De recensie kan lezers over de streep trekken om dit boek te lezen. Het boek leest als een boeiende roman, het laat je door een ander perspectief naar je eigen leven kijken, dit door de verhalen van andere mensen en hun levensreis.

Back to top

Korte inhoud van het boek

De Laika’s hebben een Beneden-, een Midden- en een Bovenwereld. De Middenwereld is de wereld waarin we leven en werken en voor ons gezin zorgen. Daar is de tijd lineair. De Benedenwereld is de menselijke geschiedenis, het is het gebied van de ziel. De Bovenwereld is het domein van de Geest, door hier te reizen kunnen wij onze lotsbestemming leren kennen en kiezen hoe daar aan vorm te geven.
Het boek is opgebouwd met dagboekfragmenten van de schrijver zelf uit zijn jaren die hij doorgebracht heeft met de Laika’s, met meditatieve verhalen, teksten voor geleide meditatie die je mee kunnen nemen op je reis door de vier kamers van de Beneden wereld en de vijf domeinen van de Bovenwereld. Deze reizen en je oefeningen in de vier kamers en daarna in dialogen met je zelf, geholpen door de ervaring op de meditatieve reizen, en geholpen door je krachtdier kunnen leiden tot healing van je ziel. Je kunt je verloren zielsdelen weer ophalen, je kunt nieuwe contracten sluiten over hoe je wilt leven.
Het boek neemt je mee naar de kamer van de Wonden, de kamer van de Zielscontracten, de kamer van de Genade en de Schatkamer. Je ontmoet je Krachtdier. Het zijn zeer aansprekende meditatieve verhalen. Naast de meditatieve verhalen staan er veel voorbeelden in van de eigen ervaring van de schrijver uit zijn jarenlange healing praktijk.
Als de wonden geheeld zijn en nieuwe zielscontracten gesloten dan is ook ons aura stralend en zijn de chakra’s vol energie en in balans.
Als na deze reizen naar de Benedenwereld de ziel geheeld is kunnen geleide meditaties ons verder helpen op onze levensreis en ons geleiden naar de Bovenwereld.
De Bovenwereld kun je bereiken als je geheeld bent, als je vrij bent van de eisen van het ego. De bovenwereld heeft vijf niveaus. Opnieuw neemt het boek je mee op reis naar deze niveaus, naar deze werelden van de Geest. Met behulp van opnieuw meditatiereizen kun je de (tot dan toe) verborgen betekenis van je leven opsporen. Deze bovenwereld kun je bereiken als je je verloren zielsdelen opgehaald hebt uit de benedenwereld. Je ego maakt dan niet meer de dienst uit, je bent vrij van de eisen van je ego. Het is bijzonder om te merken dat de wijze waarop je in contact kunt komen met de Geest in de Bovenwereld van de Laika’s min of meer op dezelfde wijze wordt beschreven als door Hans Stolp in XXX Kijken naar jezelf. Ook daar leer je dat je de regie over jezelf over je ziel weer terug kunt krijgen van het ego.

Back to top

Beoordeling van het boek

Het boek is een fantastische mogelijkheid om kennis te nemen van de wereld van de Laika’s. Deze wereld die zoveel groter lijkt dan de wereld die wij hier in het westen kennen. Het boek maakt een mooie verbinding met de westerse kennis van archetypen, mythologie en psychologie. Daardoor levert het inspiratie voor het leven van de huidige zoekende mens. Maar het levert meer. Het de lezers kennis laten nemen van de mogelijkheden om verloren zielsdelen op te halen en je energiebanen te helen en weer in balans te komen, werkt als een antwoord op vragen en problemen die je in het huidige leven steeds weer op je pad komen. Door het meditatieve reizen naar de Bovenwereld inzicht krijgen in je eigen heel individuele lotsbestemming biedt al lezend veel troost. Het oefenen met het meditatieve reizen in de Beneden- en Bovenwereld en zodoende niet langer stuntelend door het leven te gaan op basis van noodlot en wat je meegenomen hebt van je fysieke ouders en voorouders kan als je dat wilt jouw weg worden. Dit boek geeft duidelijke openingen naar de mogelijkheden om je eigen weg te gaan, de weg die ooit voor jou heel bewust is geschapen door je hemelse ouders. Je wereld wordt hierdoor rijker en vrijer.
Het boek biedt veel. De oefeningen worden heel zorgvuldig neergezet. Meerdere keren wordt gewezen op het niet zomaar gaan oefenen en ook niet zomaar anderen de weg te gaan wijzen in healing als je niet zelf volledig geheeld bent. Naast deze mogelijkheden is het gewoon ook een mooi boek voor lezers die geïnspireerd zijn door de boeken van bijvoorbeeld Castaneda. Net als de boeken van Castanede leest dit boek als een roman waarbij je een perspectief krijgt aangereikt dat je wereld vergroot, dat je handvaten aangeeft om bewust en gericht te kunnen leven op jouw plekje in het hele universum. Door het perspectief dat dit boek je reikt wordt een ruimere wereld toegankelijk.
De manier waarop de vier kamers in de Benedenwereld worden beschreven en de wijze waarop de vijf niveaus in de Bovenwereld beschreven worden is liefdevol. Nergens in het boek wordt gesproken over dat je het in je ‘gewone’ leven fout doet. Steeds wordt een vreugdevolle nieuwe situatie geschetst zonder de huidige situatie te veroordelen.
Het bijzondere van het reizen in de Bovenwereld, waar we terechtkomen na onze dood, is dat we nu al kunnen ervaren hoe het na onze dood zal zijn. Doordat de tijd niet lineair is haal je die toekomst naar je toe en ervaar je dat je jouw fysieke voorouders liefdevol kunt ontmoeten en dat jouw hemelse ouders jou liefdevol verwelkomen. De uitleg in het boek van het verschil tussen fysieke ouders en hemelse ouders is voor mij een ruimte gevend inzicht. Het helpt om je eigen weg, je eigen lotsbestemming te volgen die zo anders kan zijn dan het pad waar je fysieke ouders jou op hebben gezet. Het is verhelderend in levensvragen.

Back to top

Het boek heeft toegevoegde waarde ten opzichte van bestaande literatuur. Als je het als roman wilt lezen dan heb je boeiende uren door de inspirerende verhalen en kennis van een wereld die wordt overgedragen. Zoals een roman en literatuur je kunnen uitdagen om met nieuwe blik te kijken naar je eigen leven en het leven om je heen, zo stimuleert dit boek om naar je leven, je eigen pad te kijken en de regie te nemen.
Het boek heeft duidelijk toegevoegde waarde in de literatuur over healing omdat het goed is opgebouwd. Het begint met de voorbereidingen uit te leggen die je kunt nemen om de oefeningen te laten slagen. Het wijst op valkuilen. Het is heel consistent in de opbouw van de oefeningen en de luistermeditaties.
Het boek geeft een goede verbinding met huidige wetenschappelijke inzichten zodat je niet het één hoeft af te zweren om met het ander op pad te gaan. Het kan naast elkaar bestaan: juist zoals ons huidige leven in de Middenwereld bestaat naast ons leven in de Benedenwereld en in de Bovenwereld.
Er staan een paar stukjes tekst in waarbij ik de indruk heb dat de schrijver een beetje een kort-door- de- bocht mening in zijn betoog vlecht. Dat is op p. 148 waar hij een over ADHD kinderen zegt dat juist zij wellicht goed in staat zouden zijn om in de jungle van de Amazone te overleven omdat ze goed met heel veel dingen tegelijkertijd bezig kunnen zijn ( wat in de huidige maatschappij als ongeconcentreerd wordt opgevat en beteugeld wordt met medicijnen). En op p. 193 schrijft hij iets over het doorgeven van genen en in leven kunnen blijven van kinderen die in vroegere tijden niet zouden overleven. Dit past wellicht wel in de huidige inzichten van Darwinisten maar in mijn optiek is het juist niet consistent met zijn eigen betoog. Onze blauwdruk ( volgens de Laika’s en zoals de schrijver uitlegt) zit niet in onze genen, ons DNA, maar in ons lichtenergieveld, en is zichtbaar in onze aura. Door het helen van de ziel met hulp van soul retrieval wordt onze aura (onze chakra’s) weer stralend en is ons lichtenergieveld weer in balans en kunnen wij zelf onze lotsbestemming volgen. We hoeven we niet verder te stuntelen met ons noodlot, bijvoorbeeld de genen die we hebben meegekregen van onze fysieke voorouders waardoor we voorbestemd lijken om bepaalde ziekten te krijgen.

Back to top

Het boek is zijn prijs zeker waard. Als je het uit hebt pakt je het meerdere keren weer op. Het blijft je dagen bezighouden en als het jouw weg is om met ‘soul retrieval’ op zoek te gaan naar je verloren zielsdelen dan is het een inspirerende introductie. Ook de goede uitleg van de wereld van de Laika’s in combinatie met archetypen en westerse psychologie maken het een lezenswaardig boek.
De Nederlandse vertaling leest heel prettig, je hebt niet de indruk dat je een vertaling leest.

Eindoordeel

Al met al een aanrader voor ieder die meer wil weten hoe de wereld van de sjamanen jou kan helpen om met inzicht je eigen weg te vinden. Ik vind het ook een aanrader voor ieder die geniet of genoten heeft van de boeken van Castaneda. Dit boek laat je kennismaken met een totale wereld waar onze dagelijkse wereld een klein deel van is.
Voor mijzelf brengt het boek ook verdieping in het omgaan met je ego en het één worden met de Geest. Voor mij is het een mooie uitbreiding van de teksten van Hans Stolp hierover.

Nel Knip

Back to top

Naar inhoudelijk meest verwante eerstvolgende pagina

Naar chronologisch eerstvolgende pagina

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- Deze site bevat overblijfselen van afgesloten publieke activiteiten. --- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens op Walcheren. Ik woonde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Mijn oudste persoonlijke vermelding in het telefoonboek was "(Onder)zoeker van de wegen van het hart"; op dit moment zou ik schrijven: "van de verbondenheid - zonder en met woorden - van alle verschijnselen inclusief u en mij". --- Omdat die kwalificatie nogal een aanmatiging is (ik ben immers minstens even verbonden met alles als "apart deel" van alles), verkies ik als aanduiding "Boudewijn Koole - aspirant". Want zolang het einde van "mij" niet in zicht is, kan "ik" moeilijk beweren dat mijn ervaring anders dan als een streven op te vatten is. Dat streven is: laat mij spreekbuis zijn of kanaal waardoor bewustzijn zich ontplooit en verwerkelijkt. Het allerwonderlijkste: met u/ jou die dit nu leest, met u/ jou ben ik nu ook verbonden! En wij samen weer met ...