BK-Books.eu » Besprekingen » A Buddhist Critique of Transnational Corporations

Bespreking van...

David Loy, ‘A Buddhist Critique of Transnational Corporations‘, alleen op internet: www.bpf.org/loy-corp.html , plm. 7 pp.

Korte inhoud: Grote internationale ondernemingen (multinationals) zijn economisch even groot als de staten, maar hebben minder verantwoordelijkheden en grotere vrijheden. De opkomst van de moderne staten en die van deze ondernemingen is hand in hand gegaan met de opkomst van het koloniale tijdperk sinds de ontdekkingsreizen van Columbus en Vasco da Gama, die al snel handelsreizen werden. In feite hebben de ondernemingen heel veel te vertellen in de politiek, maar veelal achter de schermen. De juridische status en structuur van ondernemingen (geheel onpersoonlijk, maar met dezelfde rechten als van juridische personen) is zo vrij en zo sterk dat zij in principe onsterfelijk zijn want zich steeds kunnen omvormen, en zo ongrijpbaar blijven. Evenals de ondernemingen zelf zijn hun leiders niet in een positie om maatschappelijke verantwoordelijkheden te nemen want daarmee schaden ze zichzelf (hun winstmarges) en zetten zichzelf buiten spel. De grote invloed op het leven van mensen (werknemers, omgeving enzovoort) wordt niet geëvenaard door verantwoordelijk gedrag, tenzij vrijwillig en zolang het duurt. Daarom kunnen we ons afvragen of we deze structuur van ondernemingen willen handhaven of fundamenteel willen omvormen zodat zij verantwoordelijk zijn aan de gemeenschap waarbinnen zij functioneren, in plaats van een gevaar voor de toekomst.

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- Deze site bevat overblijfselen van afgesloten publieke activiteiten. --- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens op Walcheren. Ik woonde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Mijn oudste persoonlijke vermelding in het telefoonboek was "(Onder)zoeker van de wegen van het hart"; op dit moment zou ik schrijven: "van de verbondenheid - zonder en met woorden - van alle verschijnselen inclusief u en mij". --- Omdat die kwalificatie nogal een aanmatiging is (ik ben immers minstens even verbonden met alles als "apart deel" van alles), verkies ik als aanduiding "Boudewijn Koole - aspirant". Want zolang het einde van "mij" niet in zicht is, kan "ik" moeilijk beweren dat mijn ervaring anders dan als een streven op te vatten is. Dat streven is: laat mij spreekbuis zijn of kanaal waardoor bewustzijn zich ontplooit en verwerkelijkt. Het allerwonderlijkste: met u/ jou die dit nu leest, met u/ jou ben ik nu ook verbonden! En wij samen weer met ...