BK-Books.eu » Berichten » Sociale media ondergraven de logica van de democratie: PAS OP!

Sociale media ondergraven de logica van de democratie: PAS OP!

Jürgen Habermas is een Duitse filosoof die veel en diep heeft geschreven over de  manier waarop de moderne democratie werkt. Zijn mogelijk laatste publicatie bevat zijn ongerustheid over de rol van sociale media. Ik citeer het slot van de bespreking ervan in de NRC van 2 dec. 2022 p. “boeken C17”.

Document_2022-12-19_172846

(Jürgen Habermas, Ein neuer Strukturwandel der Offentlichkeit und die deliberative Politik, Suhrkamp 108 pp.)

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- Deze site bevat overblijfselen van afgesloten publieke activiteiten. --- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens op Walcheren. Ik woonde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Mijn oudste persoonlijke vermelding in het telefoonboek was "(Onder)zoeker van de wegen van het hart"; op dit moment zou ik schrijven: "van de verbondenheid - zonder en met woorden - van alle verschijnselen inclusief u en mij". --- Omdat die kwalificatie nogal een aanmatiging is (ik ben immers minstens even verbonden met alles als "apart deel" van alles), verkies ik als aanduiding "Boudewijn Koole - aspirant". Want zolang het einde van "mij" niet in zicht is, kan "ik" moeilijk beweren dat mijn ervaring anders dan als een streven op te vatten is. Dat streven is: laat mij spreekbuis zijn of kanaal waardoor bewustzijn zich ontplooit en verwerkelijkt. Het allerwonderlijkste: met u/ jou die dit nu leest, met u/ jou ben ik nu ook verbonden! En wij samen weer met ...