BK-Books.eu » Berichten » “Eenvoud” en “Worden als kinderen”: stemmen uit verschillende culturen

“Eenvoud” en “Worden als kinderen”: stemmen uit verschillende culturen

Dit is echt iets voor in een vakantie, of als je heel veel tijd hebt en zin om je er in (dat is in jezelf en de wereld) te verdiepen op deze manier dus via woorden 😊 ☹ (?!). Als je er niet aan toekomt, geen enkel probleem, want waarom het gaat weet je ten diepste altijd al!

Ik begin met een citaat[1] in het Duits, maar daar weten jullie wel een weg mee. Ze zijn makkelijk vertaalbaar. De eerste en de laatste regel (over het thema van het hele boek) kun je overslaan.

 

 

Het vijfde citaat herhaal ik hieronder en daarna geef ik nog een ander citaat van Jezus[2]:

1

“In dát uur komen de leerlingen tot Jezus en zeggen:
wie is toch de grootste in het koninkrijk der hemelen?

Hij roept een kindje bij zich,
laat dat midden tussen hen staan en zegt:

Als je niet verandert en wordt als een kind, kun je dit rijk niet binnengaan. Je moet jezelf net zo simpel maken als dit kind.

Hij dus die zich zo gering zal maken als dit kindje,
die is de grootste in het koninkrijk der hemelen!”

 

2

“Wordt dus slim als de slangen
en simpel als de duiven!”

Het tweede citaat laat zien dat simpel als een kind worden niet betekent dat je de gangbare sociale regels niet zou hoeven kennen en hanteren. Het gaat erom ze zo te hanteren dat je innerlijke eenvoud en kindschap niet geschaad worden, en dus ook die van anderen niet. Maar er is niets tegen (zoals helaas wel gesuggereerd is) om dat te combineren met zinvolle vaardigheden om te leven! Dat combineren is wel voor iedereen anders. We kunnen en zullen ons hele leven blijven leren, soms onder rustige omstandigheden soms onder minder rustige. Leve het kind-én-volwassene (leren) zijn!

Tot slot een paar woorden commentaar van mij:

Van binnen blijf je, als je dat wilt, altijd ook kind. En kun je terug naar de open houding van een kind, ook als je innerlijk gewond bent. Het is goed om ons en anderen te beschermen tegen degenen die die wonden erger maken of negeren. Maar iedereen heeft elk moment en dus alle tijd om die ervaringen – eventueel opnieuw! – te leren kennen! Al doe je er honderd jaar over, of eeuwig. Het gaat er om dat diepte en oppervlakte er altijd zijn, of je ze nu bewust bent of niet. Ook dit moment, en dit, en … Want we zijn nooit alleen opgesloten in onszelf, zelfs als we dat niet meer weten.

Leren kennen? Beter is het misschien om te zeggen: je deze werkelijkheid weer (even of langer) bewust te zijn. Maar het gaat niet om deze woorden, of die hieronder, want woorden zijn maar een stukje van de werkelijkheid, woorden wijzen op iets, en dan is er ook altijd het andere waar niet op gewezen wordt, maar wat er ook is. Met je verstand alleen kun je dit niet vatten, onze levens omvatten veel meer. Want kom er maar achter en dan zie je dat alles met alles verbonden is, zelfs dat wat je al vergeten bent of waar je je nog geen voorstelling van hebt gemaakt of kunt maken. Er is altijd nieuwe kunst, net als nieuwe woorden, nieuwe daden, enzovoort.

Ik stop met mijn woorden! Kijk maar rond in de werkelijkheid en bij jezelf vanbinnen!

Maar als je het leuk vindt, laat dan de hierboven in het Duits en Nederlands geciteerde zinnetjes je maar eens te denken geven! Die helpen misschien je iets bewust te worden. (Dat hoeft  niet per se door woorden natuurlijk, het kan juist altijd door alles: gesprek, beelden, stilte, werk, en wat niet al!)

Het boeiende is: over welke beginervaring (als van het kleinste kind) hebben ze het? En wat kan je daar mee of heb je daar aan in een wereld vol tegenstellingen? Soms hebben mensen andere mensen nodig die hen op een idee brengen hoe ze met wijsheid in het leven kunnen staan, of overleven … Dan zijn daden (en woorden) soms van belang, vooral als geluisterd is naar wat de kern is en wat de franje. Dat geldt voor mensen van alle leeftijden 😊 en in alle situaties 😊☹.

 

P.S. Het spreekt vanzelf dat je altijd wel iemand kunt vinden om als je dat wilt, je eigen ervaringen en vragen mee te delen: doen!

[1] P. Hubral, Der Glaubensfreie Universelle Erleuchtungsweg, Bd I, Rediroma Verlag, 2021, p. 90v.; ISBN 97873985274154

[2] Het eerste uit Evg. Mt. hs 18; het tweede uit hs. 10.

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- Deze site bevat overblijfselen van afgesloten publieke activiteiten. --- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens op Walcheren. Ik woonde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Mijn oudste persoonlijke vermelding in het telefoonboek was "(Onder)zoeker van de wegen van het hart"; op dit moment zou ik schrijven: "van de verbondenheid - zonder en met woorden - van alle verschijnselen inclusief u en mij". --- Omdat die kwalificatie nogal een aanmatiging is (ik ben immers minstens even verbonden met alles als "apart deel" van alles), verkies ik als aanduiding "Boudewijn Koole - aspirant". Want zolang het einde van "mij" niet in zicht is, kan "ik" moeilijk beweren dat mijn ervaring anders dan als een streven op te vatten is. Dat streven is: laat mij spreekbuis zijn of kanaal waardoor bewustzijn zich ontplooit en verwerkelijkt. Het allerwonderlijkste: met u/ jou die dit nu leest, met u/ jou ben ik nu ook verbonden! En wij samen weer met ...