BK-Books.eu » Berichten » LEREN IS

LEREN IS

LEREN IS

ZIEN WAAR GRENZEN BEPERKINGEN EN ONDERSCHEIDEN ZIJN

EN DAARNA BESEFFEN DAT AAN DE ANDERE ZIJDE VAN DE WAARGENOMEN GRENS

ALTIJD HET TEGENDEEL AANWEZIG IS EN DEEL EN TEGENDEEL (AAN BEIDE ZIJDEN VAN DE GRENS) ALLEEN SAMEN VOORKOMEN,

ANDERS ZOU ER NOOIT VERSCHIL OF WAARNEMING ZIJN;

TEGELIJK IS LEREN DUS ALTIJD

BESEFFEN DAT ER IETS (DAT WE VOOR HET GEMAK HET GEHEEL NOEMEN MAAR DAT BOVEN ONZE WAARNEMINGEN EN NAMEN UITGAAT) ALOMVATTENDER IS DAN WELKE VASTGESTELDE GRENS OOK

– ANDERS ZOU ER NIETS (WAAR TE NEMEN) ZIJN –

WANT ZONDER GEHEEL IS ER GEEN DEEL EN ANDERSOM.

DAAROM HOUDT LEREN NOOIT OP

EN IS VERANDERING KERN VAN ONZE ERVARING EN ZO VAN ONS LEVEN

VOORBIJ AAN ELK INDIVIDUEEL TIJDELIJK BESTAAN

WANT ER IS NIETS ANDERS DAN TIJDELIJK BESTAAN OFWEL TIJDELIJK BESTAAN IS EEUWIG OF ALOMVATTEND BESTAAN

 

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- Deze site bevat overblijfselen van afgesloten publieke activiteiten. --- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens op Walcheren. Ik woonde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Mijn oudste persoonlijke vermelding in het telefoonboek was "(Onder)zoeker van de wegen van het hart"; op dit moment zou ik schrijven: "van de verbondenheid - zonder en met woorden - van alle verschijnselen inclusief u en mij". --- Omdat die kwalificatie nogal een aanmatiging is (ik ben immers minstens even verbonden met alles als "apart deel" van alles), verkies ik als aanduiding "Boudewijn Koole - aspirant". Want zolang het einde van "mij" niet in zicht is, kan "ik" moeilijk beweren dat mijn ervaring anders dan als een streven op te vatten is. Dat streven is: laat mij spreekbuis zijn of kanaal waardoor bewustzijn zich ontplooit en verwerkelijkt. Het allerwonderlijkste: met u/ jou die dit nu leest, met u/ jou ben ik nu ook verbonden! En wij samen weer met ...