BK-Books.eu » Berichten » WIJS ZIJN EN WIJS HANDELEN

WIJS ZIJN EN WIJS HANDELEN

WIJS ZIJN EN WIJS HANDELEN

Om wijs te ZIJN moet je KIND zijn en blijven zodat je helemaal open staat en je energie ongekunsteld is, zodat je ervaring zich kan ontvouwen en kan groeien, en je wijsheid steeds toeneemt ook als je als VOLWASSENE bestempeld wordt (wie dit ontkennen zullen de wijze een dwaas noemen. dat kan dus een goed teken zijn)

Om wijs te HANDELEN heb je naast je zich steeds vernieuwende ervaring ook steeds opnieuw die openheid nodig ter bevestiging of correctie van je waarneming, en kies je vervolgens op grond van die openheid en van je ervaring tot dan toe of er een handeling van en door jou mogelijk en gewenst is die de waargenomen situatie niet verslechtert (met inachtneming van de verschillende processen die je waarneemt en mag veronderstellen, inclusief jezelf als al dan niet intensief betrokken onderdeel ervan); handelen vraagt dus om impliciete voorzichtigheid of terughouding op basis van ervaring en gegroeid en nog groeiend inzicht (wie dit bestrijden zullen wijsheid met oppervlakkig succes verwisselen)

Naarmate de vermogens veranderen, inclusief ervaring en geheugen, verandert de wijsheid van HANDELEN weer in die van ZIJN. Wijs ZIJN is de basis van ongekunstelde waarneming en energiewerking, wijs HANDELEN is nauw verbonden met de waargenomen positie en krachten in wisselwerking met de omgeving. Bij sommigen van ons staat handelen voorop, al dan niet wijs of subtiel, bij anderen de wijze terughouding of tijdelijk het wijze handelen.

ALLES
VERANDERT PERMANENT LANGZAAM OF VLUG,
WANT ZO ZIJN WIJ
MINDER OF MEER BEWUST ONDERDEEL VAN EN DEELNEMER IN
ALLES

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- Deze site bevat overblijfselen van afgesloten publieke activiteiten. --- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens op Walcheren. Ik woonde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Mijn oudste persoonlijke vermelding in het telefoonboek was "(Onder)zoeker van de wegen van het hart"; op dit moment zou ik schrijven: "van de verbondenheid - zonder en met woorden - van alle verschijnselen inclusief u en mij". --- Omdat die kwalificatie nogal een aanmatiging is (ik ben immers minstens even verbonden met alles als "apart deel" van alles), verkies ik als aanduiding "Boudewijn Koole - aspirant". Want zolang het einde van "mij" niet in zicht is, kan "ik" moeilijk beweren dat mijn ervaring anders dan als een streven op te vatten is. Dat streven is: laat mij spreekbuis zijn of kanaal waardoor bewustzijn zich ontplooit en verwerkelijkt. Het allerwonderlijkste: met u/ jou die dit nu leest, met u/ jou ben ik nu ook verbonden! En wij samen weer met ...