BK-Books.eu » Berichten » De groei naar volwassenheid in het omgaan met de omgeving begint vanuit (en met de erkenning van) het innerlijke kind in zijn omstandigheden en omgeving

De groei naar volwassenheid in het omgaan met de omgeving begint vanuit (en met de erkenning van) het innerlijke kind in zijn omstandigheden en omgeving

Er zullen wel boeken zijn vol geschreven over het thema van de titel van dit bericht. Ik laat het daarom bij die titel, want daar zit best al ervaring en overweging in en achter.
Misschien kan dit thema alleen persoonlijk beleefd en verwerkt worden. Misschien is het ook mogelijk elkaar bij de groei naar “volwassenheid” (? houdt die ooit op ?!) te ondersteunen.
Dan is dit bericht misschien een signaal ter ondersteuning daarvan. Al kan het even goed zijn hierover te zwijgen om het proces niet te verstoren en daarmee te vertragen.
Een criterium daarvoor is wellicht bij de werkelijkheid van het moment te blijven, zodat het proces allereerst herkend, erkend ofwel innerlijk toegelaten kan worden. Om het proces vervolgens eventueel te ondersteunen in een goede richting, door welk (niet-)handelen dan ook. Maar wel naar omvattend bewustzijn te streven, naar openheid voor wat er nu en ten diepste aan de hand is.

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens. Ik woonde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Vanaf 1965 studeerde ik theologie en filosofie (mijn afstudeeronderwerp bij † prof. Otto Duintjer was de eenheid van de tegenstellingen in de westerse dialectiek speciaal bij Marx en zijn voorlopers). --- Onder leiding van † prof. Gilles Quispel (UvUtr) promoveerde ik op de visie op de ‘eenheid van man en vrouw’ in het christendom (speciaal bij Jacob Böhme). --- Terugkerende thema's vormden de relatie tussen taal, denken en werkelijkheid (filosofisch onder meer bij Wittgenstein, Boehme en het oosterse non-dualisme) en de directe verbanden hiervan met de visies op de man-vrouw-verhouding en alle andere 'dualiteiten' of liever 'non-dualiteiten'. Speciaal met het concept van de eenheid van tegenstellingen in West en Oost (vgl. yin en yang), met andere woorden een universeel thema dat ik deels al eerder had ontmoet als onderwerp van mijn doctoraalscriptie. --- Mijn recente publicaties betreffen de vertaling met commentaar van Jacob Böhmes "Theoscopia" (verlichting; het zien als God), 2019, en de nieuwe inleiding in het denken van Jacob Böhme "Eenvoud en diepgang in en voorbij alle tegenstellingen", 2020. Deze twee publicaties zijn inhoudelijk pendant van elkaar. --- Tegelijk is mijn aandacht verschoven ofwel uitgebreid van het hanteren én begrijpen van woorden naar subtiele andere 'tekens' en hun be-teken-is. Of liever naar hoe wij inclusief onze wereld(en) - vice versa - 'ons' vormen en ont-vormen (opkomen, blinken en verzinken) en daarbij tegelijk zowel geheel als tegengestelden zijn, zowel verschillen tonen als de eenheid of eenheden die het zien en vergelijken van 'alles' inclusief onszelf mogelijk maken. Of met de moderne term: wat 'inclusiviteit' en 'inclusief zijn' in [kunnen] houden. Want waar zijn de grenzen van onze 'hele' werkelijkheid?