BK-Books.eu » Berichten » De groei naar volwassenheid in het omgaan met de omgeving begint vanuit (en met de erkenning van) het innerlijke kind in zijn omstandigheden en omgeving

De groei naar volwassenheid in het omgaan met de omgeving begint vanuit (en met de erkenning van) het innerlijke kind in zijn omstandigheden en omgeving

Er zullen wel boeken zijn vol geschreven over het thema van de titel van dit bericht. Ik laat het daarom bij die titel, want daar zit best al ervaring en overweging in en achter.
Misschien kan dit thema alleen persoonlijk beleefd en verwerkt worden. Misschien is het ook mogelijk elkaar bij de groei naar “volwassenheid” (? houdt die ooit op ?!) te ondersteunen.
Dan is dit bericht misschien een signaal ter ondersteuning daarvan. Al kan het even goed zijn hierover te zwijgen om het proces niet te verstoren en daarmee te vertragen.
Een criterium daarvoor is wellicht bij de werkelijkheid van het moment te blijven, zodat het proces allereerst herkend, erkend ofwel innerlijk toegelaten kan worden. Om het proces vervolgens eventueel te ondersteunen in een goede richting, door welk (niet-)handelen dan ook. Maar wel naar omvattend bewustzijn te streven, naar openheid voor wat er nu en ten diepste aan de hand is.

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- Deze site bevat overblijfselen van afgesloten publieke activiteiten. --- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens op Walcheren. Ik woonde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Mijn oudste persoonlijke vermelding in het telefoonboek was "(Onder)zoeker van de wegen van het hart"; op dit moment zou ik schrijven: "van de verbondenheid - zonder en met woorden - van alle verschijnselen inclusief u en mij". --- Omdat die kwalificatie nogal een aanmatiging is (ik ben immers minstens even verbonden met alles als "apart deel" van alles), verkies ik als aanduiding "Boudewijn Koole - aspirant". Want zolang het einde van "mij" niet in zicht is, kan "ik" moeilijk beweren dat mijn ervaring anders dan als een streven op te vatten is. Dat streven is: laat mij spreekbuis zijn of kanaal waardoor bewustzijn zich ontplooit en verwerkelijkt. Het allerwonderlijkste: met u/ jou die dit nu leest, met u/ jou ben ik nu ook verbonden! En wij samen weer met ...