BK-Books.eu » Berichten » Verwanten van vrijmetselarij: Jacob Böhme, het begin van de moderne tijd en de opkomst van nieuwe religieuze genootschappen

Verwanten van vrijmetselarij: Jacob Böhme, het begin van de moderne tijd en de opkomst van nieuwe religieuze genootschappen

Rozenkruisers en vrijmetselaars zijn te vinden in historische bronnen vanaf het begin van de zeventiende eeuw, precies de tijd waarin Jacob Böhme zijn beroemde teksten schreef. De verdere geschiedenis van de vrijmetselaars en speciaal van hun ideeën tot en met de twintigste eeuw wordt prachtig weergegeven in het boek van de Belgische hoogleraar filosofie, tevens vrijmetselaar, Leo Apostel (titel: Vrijmetselarij). Mijn aantekeningen daarbij, onder de titel Jacob Böhme en de vrijmetselarij zijn hier te vinden.

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- Deze site bevat overblijfselen van afgesloten publieke activiteiten. --- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens op Walcheren. Ik woonde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Mijn oudste persoonlijke vermelding in het telefoonboek was "(Onder)zoeker van de wegen van het hart"; op dit moment zou ik schrijven: "van de verbondenheid - zonder en met woorden - van alle verschijnselen inclusief u en mij". --- Omdat die kwalificatie nogal een aanmatiging is (ik ben immers minstens even verbonden met alles als "apart deel" van alles), verkies ik als aanduiding "Boudewijn Koole - aspirant". Want zolang het einde van "mij" niet in zicht is, kan "ik" moeilijk beweren dat mijn ervaring anders dan als een streven op te vatten is. Dat streven is: laat mij spreekbuis zijn of kanaal waardoor bewustzijn zich ontplooit en verwerkelijkt. Het allerwonderlijkste: met u/ jou die dit nu leest, met u/ jou ben ik nu ook verbonden! En wij samen weer met ...