BK-Books.eu » Berichten » De inspiratie en ideeën van Jacob Böhme (radio-interview 43 min.)

De inspiratie en ideeën van Jacob Böhme (radio-interview 43 min.)

Zie https://www.helloradio.eu/  : zoek naar interview met Boudewijn Koole, september 2020. Dit interview is gebaseerd op het boek Eenvoud en diepgang in en voorbij alle tegenstellingen: inleiding in het denken van Jacob Böhme 2020.

Daar is ook het interview met mij te vinden over Böhme’s bijzondere geschrift Theoscopia over het zien van God, bij het verschijnen van mijn vertaling met commentaar, december 2019; beide interviews zijn door Anthony Giesbergen en Monique Held. Interviews die eerder zijn uitgezonden en na enkele maanden niet meer op de site staan, zijn op aanvraag te beluisteren.

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- Deze site bevat overblijfselen van afgesloten publieke activiteiten. --- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens op Walcheren. Ik woonde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Mijn oudste persoonlijke vermelding in het telefoonboek was "(Onder)zoeker van de wegen van het hart"; op dit moment zou ik schrijven: "van de verbondenheid - zonder en met woorden - van alle verschijnselen inclusief u en mij". --- Omdat die kwalificatie nogal een aanmatiging is (ik ben immers minstens even verbonden met alles als "apart deel" van alles), verkies ik als aanduiding "Boudewijn Koole - aspirant". Want zolang het einde van "mij" niet in zicht is, kan "ik" moeilijk beweren dat mijn ervaring anders dan als een streven op te vatten is. Dat streven is: laat mij spreekbuis zijn of kanaal waardoor bewustzijn zich ontplooit en verwerkelijkt. Het allerwonderlijkste: met u/ jou die dit nu leest, met u/ jou ben ik nu ook verbonden! En wij samen weer met ...