BK-Books.eu » Berichten » 18 december 2019 19.30u Lezing over Jacob Böhme

18 december 2019 19.30u Lezing over Jacob Böhme

Binnenkort vindt in het Huis met de Hoofden in Amsterdam de presentatie plaats van mijn vertaling van Böhme’s Theoscopia waarin hij zijn visie op ‘verlicht zien’ en ‘zien als God’ ontvouwt: aanvang 19.30u (toegang vanaf 19.00u). De daarbij te houden lezing gaat in op de hoofdlijnen van Böhme’s oeuvre en zijn actuele betekenis. Bijwonen is gratis en kan middels een eenvoudige melding via aanmelding lezing over Jacob Böhme 18 december 2019. Na de lezing is een korte rondleiding (einde 21.30 u) gepland langs de uiterst belangrijke en unieke Böhme-tentoonstelling in hetzelfde pand: Eye for the world. The visionary thinker Jacob Böhme. 14 December 2019 – 14 March 2020.
Die vindt plaats onder auspiciën van de Ambassade van de Vrije Geest ofwel Embassy of the Free Spirit, in samenwerking met de Staatliche Kunstsammlungen Dresden.

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

Ik werd in 1947 geboren in Sint Laurens, en studeerde in Amsterdam theologie (was student-assistent bij † prof. Harry Kuitert, VU) en filosofie (hoofdvak metafysica bij prof. Otto Duintjer, UvA; mijn afstudeeronderwerp was de eenheid van de tegenstellingen in de westerse dialectiek speciaal bij Marx en zijn voorlopers). Onder leiding van † prof. Gilles Quispel (UvUtr) promoveerde ik op de visie op de ‘eenheid van man en vrouw’ in het christendom (bij onder meer Jacob Böhme). Ik schreef een aantal boeken (zie in kolom links). Terugkerende thema's vormden de relatie tussen taal, denken en werkelijkheid (filosofisch onder meer bij Wittgenstein, Boehme en het oosterse non-dualisme) en de directe verbanden hiervan met de visies op de man-vrouw-verhouding en alle andere dualiteiten of liever non-dualiteiten via het concept van de eenheid van tegenstellingen in West en Oost, met andere woorden een universeel thema dat ik deels al eerder had ontmoet als onderwerp van mijn doctoraalscriptie. Mijn laatste op stapel staande publicaties betreffen de vertaling met commentaar van Jacob Böhmes "Theoscopia" (verlichting; het zien van God), 2019, en een inleiding in het denken van Jacob Böhme "Eenvoud en diepgang in en buiten alle tegenstellingen", 2020.