BK-Books.eu » Berichten » Wie helpt met WordPress?

Wie helpt met WordPress?

Kernwoorden: , ,

  • Wie de structuur en het gebruik van WordPress goed kent en bereid is vrijwillig een vraag over het gebruik van WordPress te beantwoorden, zou ik graag om die hulp vragen. Af en toe kom ik bij het maken en invoeren van teksten voor praktische vragen te staan waarop ik het antwoord niet zelf kan vinden, of alleen met de grootste moeite en tijdsinspanning. Bijvoorbeeld: hoe ik iets moet begrijpen of hoe ik iets (beter) kan doen.

Actuele vragen:

  • koppeling van teksten zowel aan onderwerpenmenu als aan blogmenu,
  • alle pagina’s en items optimaal geschikt maken voor zoekmogelijkheden,
  • hoe de beste backup maken en wanneer updates bijwerken,
  • het maken van een betere tag-wolk,
  • het verbeteren van kleine foutjes die door het overzetten in de tekst ontstaan zijn: kan dit met ‘zoek en vervang’ voor alle teksten tegelijk (met mogelijkheid tot wel of niet vervangen per geval)?.

Sommige vragen zijn hoop ik gemakkelijk te beantwoorden, andere kosten wellicht meer tijd om uitleg te geven of om uit te voeren.

Mijn grootste wens is iemand vinden die voldoende thuis is in de instellingen van mijn nieuwe WordPress-configuratie, want op dit moment kan ik niet goed beoordelen of de site robuust en werkbaar genoeg is (wat misschien wel zo is maar ik kan het niet goed zelf inschatten laat staan verbeteren). Ik hoef niet precies te begrijpen of de configuratie klopt maar met behulp van jouw inzicht (!) wel graag de regie over mijn site blijven houden. Vroeger programmeerde ik zelf een en ander, nu wil ik vooral robuust blijven en daarvoor zo nodig snappen hoe een en ander het beste werkt. WordPress is een schitterend programma, maar voor mij best uitgebreid om in thuis te raken … Of is de huidige configuratie juist prima geschikt om nog jaren mee verder te gaan: kortom hoe houd ik de zaken voor mij als tekstmaker eenvoudig ofwel overzichtelijk?! Ben je iemand die in deze instellingen gauw thuis raakt door even te kijken? Dan kun je mij wellicht gerust stellen over de werking en configuratie van de site.

Als je een of meer vragen wilt beantwoorden of advies over een probleempje geven dat mij een lange zoektocht kan besparen, dan vraag ik je op dit bericht te reageren. Ik neem dan contact op zodat we kunnen kijken wat de beste mogelijkheden zijn voor ons beiden. Ik ben in dat geval bereid een intensiever of langduriger contact aan te gaan.

Vertrouwelijke afhandeling garandeer ik; graag naam, introductie van jezelf en je motivatie/ ervaring/ deskundigheid, (misschien) iets van je visie op deze website, je telefoonnummer en emailadres en je voorkeur van contactmiddel vermelden.

Tot sprekens, hoop ik!

Boudewijn Koole

P.S.

Laat ik iets meer uitleg geven over de context van mijn vraag. Als je je verwant voelt met de inhoud en/ of de vorm van mijn site, biedt dat wellicht extra aanknopingspunten.

Deze tekst-site werkt met gevarieerde simpele tekstvormen van vooral bespiegelende en inhoudelijke aard. Mijn ideaal voor de site is dat de taal zelf (onderwerpen, tekstvormen) genoeg structuur biedt voor navigatie en zoeken, zie de indeling van de linker kolom. Mijn vorige site in HTML-CSS (met blog in WordPress) is overgezet naar één WordPress-site (deze), met alle tekstvormen en onderwerpen daarin opgenomen als ingangen. De bedoeling is dat de site geschikt blijft voor zijn doel en robuust blijft zodat hij weer een tijdje mee kan (en geschikt blijft voor updates).
Gezien mijn ervaringen na de omzetting zoek ik af en toe enige hulp bij het hanteren van de HUIDIGE WordPress-structuur van deze site, vooral ook het leren kennen van de verschillende invoermogelijkheden. Ik zoek vooral hulp die mij op weg helpt om dat deel van de structuur en de menu’s te begrijpen waar ik dan mee bezig ben (mogelijk ook de samenhang met de database-structuur?), en mij helpt om voor bepaalde veel voorkomende werkzaamheden/ handelingen zelf simpele ‘handleidingen’ te maken. En die mij helpt onnodige of onhandige configuratieveranderingen te voorkomen. Zodat ik vooral met de teksten zelf bezig kan zijn.

Drie soorten hulpvragen:

  • kijken en bewaken hoe robuust de site als geheel in elkaar zit en hoe robuust hij kan blijven
  • adviseren hoe bepaalde soorten teksten op de site het beste ingevoerd kunnen worden en hoe bepaalde ADD-ons werken en samenhangen
  • adviseren over de werking van kleinere onderdelen of de aanpak van praktische problemen van de site

 

&nbsp

Gepubliceerd door

Boudewijn K. ⃝

--- In 1947 werd ik geboren in Sint Laurens. Ik woonde, studeerde en werkte verder in Middelburg, Goes en plaatsen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. --- Vanaf 1965 studeerde ik theologie (was student-assistent bij † prof. Harry Kuitert, VU) en filosofie (hoofdvak metafysica bij † prof. Otto Duintjer, UvA; mijn afstudeeronderwerp was de eenheid van de tegenstellingen in de westerse dialectiek speciaal bij Marx en zijn voorlopers). --- Onder leiding van † prof. Gilles Quispel (UvUtr) promoveerde ik op de visie op de ‘eenheid van man en vrouw’ in het christendom (bij onder meer Jacob Böhme). Ik schreef een aantal boeken (zie "Publicaties" in kolom links). --- Terugkerende thema's vormden de relatie tussen taal, denken en werkelijkheid (filosofisch onder meer bij Wittgenstein, Boehme en het oosterse non-dualisme) en de directe verbanden hiervan met de visies op de man-vrouw-verhouding en alle andere dualiteiten of liever non-dualiteiten via het concept van de eenheid van tegenstellingen in West en Oost, met andere woorden een universeel thema dat ik deels al eerder had ontmoet als onderwerp van mijn doctoraalscriptie. --- Mijn recente publicaties betreffen de vertaling met commentaar van Jacob Böhmes "Theoscopia" (verlichting; het zien als God), 2019, en de nieuwe inleiding in het denken van Jacob Böhme "Eenvoud en diepgang in en voorbij alle tegenstellingen", 2020. --- Tegelijk is mijn aandacht verschoven ofwel uitgebreid van het hanteren én begrijpen van woorden naar subtiele andere 'tekens' en hun be-teken-is. Of liever naar hoe wij inclusief onze wereld(en) - vice versa - 'ons' vormen en ont-vormen (opkomen, blinken en verzinken) en daarbij tegelijk zowel geheel als tegengestelden zijn, zowel verschillen tonen als de eenheid of eenheden die het zien en vergelijken van 'alles' inclusief onszelf mogelijk maken. Of met de moderne term: wat 'inclusiviteit' en 'inclusief zijn' in [kunnen] houden. --- Sinds 1967 ben ik samen met Nel Knip. Haar waarde en betekenis voor mij is zo groot dat die niet in woorden uit te drukken is. Wij zijn samen ook ouders en schoonouders van twee kinderen en hun partners en grootouders van hun vier kinderen; met hen maken wij deel uit van onze grootfamilies, vriendenkringen en bredere woon- en leefomgevingen. --- Deze publieke site verwijst naar mijn publicaties en algemene achtergrond, via eerder door mij geschreven teksten. Publieke afspraken en activiteiten buiten de kring van familie en vertrouwden zijn (net als die erbinnen) zo strikt vertrouwelijk en privé als mogelijk en nodig. Dat impliceert instemming met geheimhouding waar mogelijk en wederzijds respect bij eventuele bekendwording (door welke oorzaak ook). Het betekent vooral dat contacten zo mogelijk alleen in de privésfeer aangegaan worden, omdat alleen die aan haar eigen kwetsbaarheid recht kan doen.

Geef een antwoord

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.